klachtenprocedure

Klachten bespreek ik het uiteraard het liefst persoonlijk. Toch kan het zijn dat je na bespreking van een klacht van mening bent dat de klacht niet goed of niet voldoende is behandeld. Dan zijn er de volgende stappen mogelijk: 

De eerste stap is een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van de klachtenformulier lvnt waar ik ben aangesloten.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap contact opnemen met de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Lees (doorklik folder)de folder van de SCAG.

Beide stappen beginnen met het invullen van het klachtenformulier lvnt (doorklik) Hier vind je ook verdere uitleg van de procedure.

Ik ben lid van het RBCZ. Het RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliĆ«nt zeker bent van goede zorg. 

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Bij de tuchtcolleges kun je klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie, LVNT in dit geval.