tarieven

MATRIX KLEURENTHERAPIE – € 80 euro

De behandelingen duren 45 tot 60 min. 

BETALINGSMETHODE 

  • Contant

  • Betaalverzoek / Tikkie

Gemaakte afspraken bij hinder graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Indien u op tijd afzegt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de algemene voorwaarden.

VERGOEDING DOOR UW ZORGVERZEKERAAR

Uw behandelingen bij Voedselbron mogen gedeeltelijk gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeringsmaatschappij. U dient een aanvullende zorgverzekering te hebben waarbij alternatieve geneeswijze in uw pakket zit. 

De declaratie wordt vergoed onder Matrix Kleurentherapie Blokdijk Kwaliteitscode 9010 presentatie code 24607.

KLACHTENPROCEDURE

Klachten bespreek ik het uiteraard het liefst persoonlijk. Toch kan het zijn dat je na bespreking van een klacht van mening bent dat de klacht niet goed of niet voldoende is behandeld. Dan zijn er de volgende stappen mogelijk: 

De eerste stap is een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van de LVNT waar ik ben aangesloten.  Klik hier voor het klachtenformulier. Hier vindt je verdere uitleg over de LVNT klachtenprocedure.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden,  dan is de volgende stap contact opnemen met de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Lees hier de folder van de SCAG.

Beide stappen beginnen met het invullen van het klachtenformulier LVNT.

Ik ben lid van het RBCZ. Het RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren.  Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. 

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.  Bij de tuchtcolleges kun je klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.  In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie, LVNT in dit geval.

 

Voor Algemene Voorwaarden klik hier

Voor Privacy Reglement klik hier