tarieven

 Matrix-kleurentherapie – € 80 euro

De behandelingen duren 45 tot 60 min. 

Betalingsmethode 

  • Contant

  • Betaalverzoek / Tikkie

Gemaakte afspraken bij hinder graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Indien u op tijd afzegt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de algemene voorwaarden.

VERGOEDING DOOR UW ZORGVERZEKERAAR

Uw behandelingen bij Voedselbron mogen gedeeltelijk gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeringsmaatschappij. U dient een aanvullende zorgverzekering te hebben waarbij alternatieve geneeswijze in uw pakket zit.

Informatie

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT ). Dit is een beroepsvereniging waarbij elke therapeut die lid is een erkende HBO-niveau natuurgeneeskunde opleiding en een opleiding Medische Bassiskennis heeft afgerond. Deze voorwaarden bieden clienten en zorgverzekeraars een bewijs van kwaliteit. 

De LVNT is aangesloten bij het overkoepelend en onafhankelijk kwaliteitsregister de RBCZ, register beroepsbeoefenaars complementaire zorg. Hierdoor is er een toezicht op kwaliteit en opleidingsniveau. 

Vanuit de LVNT ben ik aangesloten bij de SCAG, stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Dit is een erkende geschilleninstantie. 

Voor meer informatie over deze drie instanties kunt u klikken op het logo

Voor Algemene Voorwaarden klik hier

Voor Privacy Reglement klik hier